Tellimustele alates 99€ on üle Eesti TASUTA transport, v.a. kulleriga | Loe lähemalt

Garantii ja pretensioonid

Sisukord

Garantii

Baumarket.ee e-poest ostetud kaupadele/toodetele kehtib tootja ametlik garantii. Garantii põhineb kliendi ostudokumendil, mille peal on märgitud nii toote seerianumber kui ka täpne mark, s.h. korrektselt täidetud "garantii akt või talong".

Garantiiaeg ja kehtivus

Garantii on automaatselt kehtetu, kui:

 • Tootel on tuvastatud töö ajal tekkinud kahjustused;
 • On tekkinud füüsilised kahjustused, mis tekkisid juhusliku või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel;
 • Seadmesse sattusid võõrad seadmed, vedelikud, putukad, liigne tolm jms.

Garantiiteenus katkeb, kui:

 • Tootel on tuvastatud loomulik kulumine;
 • Kauba ebaõige paigaldamine ja/või kui toote paigaldas vastavat kutsekvalifikatsiooni mitte omav isik või tehti seda tema vastutusel;
 • Tuvastatud on ostjapoolne hooletus, ebapiisav järelevalve ja/või hooldus;
 • Toodet tabab äike või mõni muu loodusnähtus (force majeure);
 • Toodet on kasutatud selleks mitte ettenähtud eesmärkidel ja/või viisil;
 • Toodet on garantiiaja jooksul remontinud või parandanud isik, kes ei oma vastavat kutsekvalifikatsiooni;
 • Ostja on iseseisvalt toodet täiendanud või modifitseerinud;
 • Tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud;
 • Voolukõikumised (ala- või ülepinge);

Taotle garantiiteenust - kauba parandamine või toote kontroll

Ostetud kaupadega seotud probleemide korral saate pöörduda Baumarket OÜ klienditeeninduse poole, kus teostatakse vajalikku garantiiteenust.

 • Eeldatav hoolduse või remondiaeg on vahemikus 7-30 päeva.
 • Välismaisete garantiipartnerite hoolduse või remondiaeg on vahemikus 30-70 päeva.
Garantiivormid on kättesaadavad siit:

Lisateave

klienditugi@baumarket.ee
6 544 500 E-R kl 9-18.00

Pretensioonide esitamise õigus

Üldtingimused

Vastavalt Võlaõigusseadusele kehtib e-poest ostetud toodetele 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg alates kauba kättesaamise kuupäevast. Kliendil on õigus esitada pretensioone tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest, kui kaubal esineb defekte. 6 (kuue) esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama Baumarket OÜ.

Toote defekti ilmnemisel kohustub klient teavitama Baumarket OÜ klienditeenindust probleemist e-maili aadressil klienditugi@baumarket.ee ning esitama kirjalikult järgmist informatsiooni:

 • Kontaktisiku nimi ja andmed;
 • Toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod);
 • Tellimuse või ostudokumendi number.

Pretensioonide esitamise aeg ja kord

Pretensioon peab olema saadetud mitte hiljem kui kahe kuu jooksul peale defekti avastamist. Toote praagi ilmnemisel tuleks lõpetada koheselt materjali paigaldamine või kasutamine ning teavitama viivitamatult Baumarket OÜ klienditeenindust praagi ilmnemisel. Nimetatud tähtaja möödumisel kaotab klient õiguse nõuda Baumarket OÜ-lt toote parandamist või tasuta väljavahetamist.

Pretensiooni alla ei kuulu:

 • Toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ja selliste vigade kõrvaldamine, mille on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine;
 • Kaubad, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.

Pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest. Puudusega kauba asendamise korral on Baumarket OÜ-l õigus nõuda kliendilt puudusega kauba tagastamist. Baumarket OÜ kannab toote vahetamisega seotud transpordikulud. Kompenseerimisele ei kuulu praak toodete paigaldus või taastamiskulu!

Raha tagastamine

Raha tagastamist on kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui Baumarket OÜ keeldub õigustamatult toote parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote parandamise või asendamisega tekitatakse kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.

Lisateave

klienditugi@baumarket.ee
6 544 500 E-R kl 9-18.00

Tähelepanu! Baumarket OÜ kui Teenuse osutaja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kliendil endal kauba mittenõuetekohase või mittesihipärase paigaldamise, kasutamise ja/või hooldamise tõttu; ei vastuta kauba puuduste eest, mis tekkisid kaubale normaalse/loomuliku füüsilise kulumise käigus.

Baumarket OÜ parandab või asendab puudusega kauba(d) juhul kui nõuetele mittevastavused olid olemas juba kauba üleandmise hetkel ostjale. Juhul kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Baumarket OÜ kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.