Pretensioonid

Pretensioonide esitamise õigus ja tingimused

Üldtingimused

Vastavalt Võlaõigusseadusele kehtib eraisikule e-poest ostetud toodetele kahe aastane ehk 24-kuu pikkune pretensioonide esitamise tähtaeg alates kauba kättesaamise kuupäevast. Kliendil on õigus esitada pretensioone tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest, kui kaubal esineb defekte. Esimese kaheteist kuu ehk ühe aasta jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama Baumarket OÜ.

Toote defekti ilmnemisel kohustub klient teavitama Baumarket OÜ klienditeenindust probleemist e-posti aadressil info@baumarket.ee ning esitama kirjalikult järgmist informatsiooni:

  • Kontaktisiku nimi ja andmed.
  • Toote puudused (defektide kirjeldus, võimalusel fotod).
  • Tellimuse või ostudokumendi number.

Pretensioonide esitamise aeg ja kord

Pretensioon peab olema saadetud mitte hiljem kui kahe kuu jooksul peale defekti avastamist. Toote praagi ilmnemisel tuleks lõpetada koheselt materjali paigaldamine või kasutamine ning teavitama viivitamatult Baumarket OÜ klienditeenindust praagi ilmnemisel. Nimetatud tähtaja möödumisel kaotab klient õiguse nõuda Baumarket OÜ-lt toote parandamist või tasuta väljavahetamist.

Pretensiooni alla ei kuulu:

  • Toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ja selliste vigade kõrvaldamine, mille on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.
  • Ega laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.

Pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15-päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest. Puudusega kauba asendamise korral on Baumarket OÜ-l õigus nõuda kliendilt puudusega kauba tagastamist. Baumarket OÜ kannab toote vahetamisega seotud transpordikulud.

Kompenseerimisele ei kuulu praak toodete paigaldus või taastamiskulu.

Raha tagastamine

Raha tagastamist on kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui Baumarket OÜ keeldub õigustamatult toote parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote parandamise või asendamisega tekitatakse kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.

Baumarket OÜ kui Teenuse osutaja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kliendil endal kauba mittenõuetekohase või mittesihipärase paigaldamise, kasutamise ja/või hooldamise tõttu; ei vastuta kauba puuduste eest, mis tekkisid kaubale normaalse/loomuliku füüsilise kulumise käigus.

Baumarket OÜ parandab või asendab puudusega kauba(d) juhul kui nõuetele mittevastavused olid olemas juba kauba üleandmise hetkel ostjale. Juhul kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Baumarket OÜ kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Lisateave

E-R 9:00-18:00
Tel: +372 6 544 500
E-post: info@baumarket.ee